COTS ATCA 刀锋型伺服器与机箱

2-Slot COTS 刀锋伺服器

2-Slot COTS 刀锋伺服器

14-Slot COTS 刀锋伺服器

14-Slot COTS 刀锋伺服器

6-Slot COTS 刀锋服务器

6-Slot COTS 刀锋服务器

40G ATCA 刀锋交换器

40G ATCA 刀锋交换器

Haswell 双核刀锋伺服器

Haswell 双核刀锋伺服器

Skylake 双核刀锋伺服器

Skylake 双核刀锋伺服器