• DS-1302
  • DS-1302
  • DS-1302
  • DS-1302
  • DS-1302

DS-1302

型号 : DS-1302

相关产品

DS-1301

DS-1301

DS-1200 Series (7/6th CPU)

DS-1200 Series (7/6th CPU)

DS-1300

DS-1300

DS-1100 Series (7/6th CPU)

DS-1100 Series (7/6th CPU)

DS-1201 Series (7/6th CPU)

DS-1201 Series (7/6th CPU)

DS-1102 Series (7/6th CPU)

DS-1102 Series (7/6th CPU)

line

透過行動條碼加入LINE好友

請在LINE應用程式上開啟「好友」分頁,點選畫面右上方用來加入好友的圖示,接著點選「行動條碼」,然後掃描此行動條碼。