1GbE PCI Express 有线网络卡

1G RJ45 網卡系列

1.jpg

N-580 4埠1G乙太網卡

N-580 4埠1G乙太網卡

N-381 PCIe双端口网卡

N-381 PCIe双端口网卡

N-390 PCIe双端口网卡-Intel晶片

N-390 PCIe双端口网卡-Intel晶片

N-450 PCIe 4端口网卡

N-450 PCIe 4端口网卡

line

透過行動條碼加入LINE好友

請在LINE應用程式上開啟「好友」分頁,點選畫面右上方用來加入好友的圖示,接著點選「行動條碼」,然後掃描此行動條碼。