DS 系列


型號

輸入電壓

主輸出

待機電壓

尺寸(寬××高)

DS450-3

90-264 Vac

12 V / 37 A

3.3 Vsb / 3 A

40 x 78 x 280

DS450DC-3

40-72 Vdc

12 V / 37 A

3.3 Vsb / 3 A

40 x 78 x 280

DS460S-3

90-264 Vac

12 V / 38.2 A

12 Vsb / 2.5 A

40 x 86.4 x 197

DS460SDC

40-72 Vdc

12 V / 38.2 A

12 Vsb / 2.5 A

40 x 86.4 x 197

DS495SPE-3

90-264 Vac

12 V / 41.2 A

12 V / 3.0 A

40 x 86.3 x 196.5

DS500SDC-3

-36 to -72 Vdc

12 V / 41.6 A

12 V / 3.0 A

40 x 86.3 x 196.5

DS550-3

90-264 Vac

12 V / 45 A

3.3 Vsb / 3 A

40 x 78 x 280

DS550DC-3

40-72 Vdc

12 V / 45 A

3.3 Vsb / 3 A

40 x 78 x 280

DS650-3

90-264 Vac

12 V / 52.5 A

3.3 Vsb / 6 A

40 x 81.3 x 279.4

DS650-5

90-264 Vac

24 V / 26.3 A

3.3 Vsb / 6 A

40 x 81.3 x 279.4

DS650-9

90-264 Vac

48 V / 13.1 A

3.3 Vsb / 6 A

40 x 81.3 x 279.4

DS650DC-3

40-72 Vdc

12 V / 52.5 A

3.3 Vsb / 6 A

40 x 81.3 x 279.4

DS750PED-3

90-264 Vac

12 V / 62.5 A

12 V / 3 A

41 x 86.3 x 196.5

DS760SL-3

90-264 Vac

12 V / 62.3 A

5.0 Vsb / 3.6 A

40 x 54.5 x 322

DS800SL-3

90-264 Vac

12 V / 66.7 A

5.0 Vsb / 4 A

40 x 54.5 x 322

DS850-3

90-264 Vac

12 V / 70 A

3.3 Vsb / 6 A

40 x 81.3 x 279.4

DS850-5

90-264 Vac

24 V / 35 A

3.3 Vsb / 6 A

40 x 81.3 x 279.4

DS850-9

90-264 Vac

48 V / 17.5 A

3.3 Vsb / 6 A

40 x 81.3 x 279.4

DS850DC-3

40-72 Vdc

12 V / 70 A

3.3 Vsb / 6 A

40 x 81.3 x 279.4

DS1050-3

90-264 Vac

12 V / 85.5 A

3.3 Vsb / 6 A

40 x 81.3 x 279.4

DS1100PED-3

90-264 Vac

12 V / 91.67 A

12 V / 3 A

42 x 86.3 x 196.5

DS1100SDC-3

-36 to -72 Vdc

12 V / 91.67 A

12 V / 3 A

42 x 86.3 x 196.5

DS1100SLPE-3

90-264 Vac

12 V/ 90 A

3.3 V / 3 A

40 x 54.6 x 321.56

DS1100TDC-3

-40 to -72 Vdc

12 V / 91.67 A

3.3 V / 3 A

40 x 54.5 x 322.0

DS1600SPE-3

180-264 Vac

12 V / 133.3 A¹

12 V / 4.5 A

40 x 86.3 x 196.5

DS2000-3

90-264 Vac

12 V / 165 A¹

3.3 Vsb / 9 A

40 x 106.7 x 295.7

DS2000SPE-3

90-140 /180-264 Vac

12 V / 163.9 A¹

12 V / 3.5 A

40 x 86.3 x 196.5

DS2400SPE-3

90-140 /180-264 Vac

12.2 V / 196.7 A¹

12 V / 3.5 A

40 x 86.3 x 196.5

DS2500PE-3

180-264 Vac

12 V / 208.3 A

3.3 V / 2.7 A

42.9 x 139 x 270

DS3000DC-3

-40 to -72 Vdc

12 V / 248 A

12 V / 4.5 A

105.5 x 70.6 x 299.7

DS3000TE-3

208-264 Vac

12 V / 250 A

12 V / 4.5 A

105.5 x 70.6 x 282.6DS450/550 Series冗餘式电源

DS450/550 Series冗餘式电源

DS450/550DC Series冗餘式电源

DS450/550DC Series冗餘式电源

DS460S Series冗餘式电源

DS460S Series冗餘式电源

DS460SDC Series冗餘式电源

DS460SDC Series冗餘式电源

DS495SPE Series冗余式电源

DS495SPE Series冗余式电源

DS650/850 Series冗餘式电源

DS650/850 Series冗餘式电源

DS500SDC Series冗餘式电源

DS500SDC Series冗餘式电源

DS750PED-3 Series冗餘式电源

DS750PED-3 Series冗餘式电源

DS650850DC Series冗餘式电源

DS650850DC Series冗餘式电源

DS760SL Series冗餘式电源

DS760SL Series冗餘式电源

DS1100TDC Series冗餘式电源

DS1100TDC Series冗餘式电源

DS1100SDC Series冗餘式电源

DS1100SDC Series冗餘式电源

line

透過行動條碼加入LINE好友

請在LINE應用程式上開啟「好友」分頁,點選畫面右上方用來加入好友的圖示,接著點選「行動條碼」,然後掃描此行動條碼。