10G Gigabit 有线网络卡

N-430 RJ45 Gigabit 网路卡

N-430 RJ45 Gigabit 网路卡

N-620 RJ45 Gigabit 网路卡-Tehuti晶片

N-620 RJ45 Gigabit 网路卡-Tehuti晶片

N-440 RJ45 Gigabit 网路卡-Intel晶片

N-440 RJ45 Gigabit 网路卡-Intel晶片

line

透過行動條碼加入LINE好友

請在LINE應用程式上開啟「好友」分頁,點選畫面右上方用來加入好友的圖示,接著點選「行動條碼」,然後掃描此行動條碼。