3.5" SBC

A2SAN-LN4-C 嵌入式单板计算机

A2SAN-LN4-C 嵌入式单板计算机

MBD-A2SAN-E 嵌入型单板电脑

MBD-A2SAN-E 嵌入型单板电脑

MBD-A2SAN-E-WOHS 嵌入型单板电脑

MBD-A2SAN-E-WOHS 嵌入型单板电脑

MBD-A2SAN-H 嵌入型单板电脑

MBD-A2SAN-H 嵌入型单板电脑

MBD-A2SAN-H-WOHS 嵌入型单板电脑

MBD-A2SAN-H-WOHS 嵌入型单板电脑

MBD-A2SAN-L 嵌入型单板电脑

MBD-A2SAN-L 嵌入型单板电脑

MBD-A2SAN-L-WOHS 嵌入型单板电脑

MBD-A2SAN-L-WOHS 嵌入型单板电脑

line

透過行動條碼加入LINE好友

請在LINE應用程式上開啟「好友」分頁,點選畫面右上方用來加入好友的圖示,接著點選「行動條碼」,然後掃描此行動條碼。